PSkvalite

Tracking System ger dig full kontroll på alla kvalitetsrelaterade händelser och information om en produkt under varje steg i tillverkningsprocessen.

TrackingSystem dokumenterar avvikelser, mätdata, ingående produkter, när och var produkten har tillverkats och annan specifik information som är nödvändig för att man ska uppnå full spårbarhet på varje leverans.