PShuroka

För att förbättra produktionstakt och kvalitet är det en förutsättning att vi har en metod och ett system som med exakthet kan  mäta de parametrar som vi behöver analysera och åtgärda för att uppnå en effektiv produktion.

Information från operatörer, maskiner och mätutrustning bearbetas och presenteras i rapporter som analyseras av produktionsteamet. Detta är grunden till att få engagerade medarbetare att medverka i ett kreativt förbättringsarbete.