Med PROKTOR Analyze kan du följa produktionen i realtid, ta fram statistik över produktion, tillgänglighet, stopporsaker, stopptider mm., göra stopptidsuppföljningar, förlustanalyser och följa upp att våra vidtagna förbättringsåtgärder ger önskad effekt. Man kan även följa upp produktionen mot förutbestämda mål och göra analyser med hjälp av nyckeltal.panalyze

  • Analysdelen bearbetar och analyserar informationen så att vi på ett metodiskt sätt kan göra förbättringar i processen
  • Larmuppföljning visar utvalda larm, larmhändelser, larmorsaker och åtgärder
  • Nyckeltal t ex Tillgänglighet, OEE/TAK, beräknas och presenteras i realtid
  • Rapportdelen, exporterar data till textfiler eller Excel, skapar och skriver ut valfria rapporter eller fördefinierade skift-, dag- och veckorapporter