touchpanelsystem

Avvikelserapportering, materialbeställning och kvalitetsinformation vid varje arbetsplats.

Avvikelserapportering

Rapportera avvikelser avseende materialfel, materialbrist, maskinstopp eller andra typer av produktionsstopp. Uppföljning av avvikelser görs med hjälp av PROKTOR Analyze.

Materialbeställning

Beställ material direkt från varje arbetsplats. Beställning skickas automatiskt till lagerpersonal, truckförare etc. Beställningstidpunkter kan läggas in i systemet så att beställningar görs vid bestämda tidpunkter eller när antalet artiklar har sjunkit till en kritisk nivå.

Kvalitetsinformation

Med Production Support blir det enkelt att uppdatera och presentera arbetsinstruktioner, metodbeskrivningar, kontrollplaner eller annan information som är viktig för arbetsplatserna.