Isringhausen
PROKTOR levererar en helhetslösning innehållande tjänster och ett flertal av produkterna ingående i PROKTOR Solutions när Isringhausen inför sitt produktionssystem ITS. System omfattar i ett första skede fyra liner med ca 30 monteringsstationer.