Digitaliserad produktrevision

Isringhausen
Systemet väljer utifrån givna regler slumpmässigt ut produkter för kvalitetskontroll

Revisionen dokumenteras och sparas med PROKTOR Tracking

Digitaliserade formulär och checklistor underhålls och spars i systemet

Revisioner blir sökbara i PROKTOR Tracking

Gyllensvaans Möbler uppgraderar befintliga system

gyllensvaanlogo

PROKTOR levererar en helhetslösning innehållande tjänster och ett flertal av produkterna ingående i PROKTOR Solutions när Gyllensvaans möbler uppgraderar befintliga system för stopptidsuppföljning och analys.

ISRINGHAUSEN AB inför produktionssystem vid fabriken i Kungsbacka

Isringhausen
PROKTOR levererar en helhetslösning innehållande tjänster och ett flertal av produkterna ingående i PROKTOR Solutions när Isringhausen inför sitt produktionssystem ITS. System omfattar i ett första skede fyra liner med ca 30 monteringsstationer.

PLASTAL AB inför produktionsuppföljning vid fabriken i Göteborg

Plastal
Ecm levererar tillsammans med sin samarbetspartner ADF Konstruktion tjänster och produkterna PROKTOR Data Collection System och PROKTOR System Integration. Informationen från fem formsprutor bearbetas av PROKTOR Data Collection System och integreras med PROKTOR System Integration till SAP, där informationen presenteras i Plastals egna applikation SAPStat.